Tjek dine tider her

Kundevilkår

 1. Vi udfører forskellige services til private og erhverv. Forud for at I kan modtage vores services skal I have valgt et af vores produkter i samarbejde med en fra vores salgsteam, der vil mødes med jer og lave en forventningsafstemning af jeres behov og budget for jeres services. 
 1. Vi kommer som udgangspunkt ud i teams af to. Det har vi valgt både for vores egen og jeres skyld, vi arbejder hurtigere og mere effektivt i teams da vi ikke udtrættes så hurtigt, og vi kan hurtigere være inde, rengøre og ude af husene igen, så vi forstyrrer mindst muligt i jeres hverdag.
 1. Vi medbringer selv alt udstyr til brug for rengøringen og efterlader ingen beskidte klude og opgaver du/I selv skal håndtere efter endt service. Vi har gjort os mange overvejelser og nøje udvalgt de produkter vi finder bedst at arbejde med, som passer til opgaverne, os og vores arbejdsmiljø og som vi synes giver de bedste og mest effektive resultater. (Ved erhverv med rengøringer flere gange om ugen, eller af hensyn til hygiejniske forhold kan vi ved speciel aftale vurdere at der er behov for udstyr på stedet.)  
 1. Projekter der udføres i hjemmet udvælges som udgangspunkt af vores medarbejdere selv, der lave en hardcore tidsprioritering ude i husene på dagen, på location. Således at det som de ser, der trænger, bliver taget først. Men vi ser ikke alle det samme, og vi har derfor lavet muligheden for, at I kan veksle, mellem jeres rengøringsteams prioritering og planlægning af rengøringerne. I kan kommunikere jeres ønsker til hvad I gerne vil have gjort rent først, ved brug af vores smileyark. Her kan I notere, hvad der skal være fokus på ved dagens rengøring, og i hvilken rækkefølge I ønsker prioriteret ift. tiden. I kan planlægge noter til flere rengøringer, ved brug af flere ark, også lægge et ark frem pr. rengøring, og efterlad gerne plads til at vi kan krydse af, eller notere bemærkninger, hvis I ikke er hjemme.
 1. Får i selv lyst til at rengøre som os, kan I bestille de fleste af vores produkter hos os, også tager vi dem med ud til jer ved næste rengøring. Dertil vejleder vi gerne i brugen af vores udstyr, så I nemmere kan komme i rengøre på egen hånd, næste gang i selv står med et projekt. 
 1. Vi har en reminder service SMS som vi udsender i ugen op til at vi kommer og udfører services. På den måde overser du ikke dine bookede tider. Dertil er der mulighed for at tilkøbe mere tid når vi er i huset, uplanlagt 15-45 minutter, såfremt medarbejderens planlagte arbejdsdag har rum til det. Ellers kan i altid booke mere tid eller skifte ud i jeres valgte services ved at kontakte jeres afdelings kontaktperson eller på hovednummeret 22 60 00 12.
 1. I vil få angivet en ugedag ud fra den geografi I bor i. I kan ønske en bestemt ugedag, og alt efter hvor stor en kundebase der er i den pågældende geografi kan vi efterkomme ønsker om specifikke dage. Dertil vil I ved opstart angive jeres tilgængelige tidsintervaller, hvor det er muligt for os at planlægge rengøringerne indenfor. Ændre disse tidspunkter sig, er I forpligtet til at give os besked pr. sms (skriftligt). Intervallerne for rengøring i boliger er opdelt i to timer ad gangen, og går fra 8-10, 10-12, 12-14 og 14-16. 
 1. Vi kan ikke efterkomme forespørgsler på altid at ankomme og rengøre på et fast tidspunkt samtidig med en fast ugedag. Alle rengøringer planlægges, og udføres efter den mest hensigtsmæssige kørsel logistik i geografien, i sammenhæng med hvornår vores medarbejdere er tilgængelige for arbejde. Og her vægter vi højere at alle kan få “en fast” ugedag, og ikke et fast tidspunkt. Vi har altid et tidspunkt angivet for hvornår vi planlægger at ankomme i jeres hjem, som I kan se via vores kundesystem. Når I ønsker at vide hvornår vi kommer, udover den sædvanlige reminder sms, skal I selv sørge for adgang til vores kundesystem via vores hjemmeside. Her kan I tjekke præcist hvornår vi har planlægt at udfører services for jer. 
 1. I skal give besked, hvis I har sygdom eller parasitter i huset. Beskeden sendes til det nummer der er angivet til den afdeling der er tilknyttet jer. Vi rengører ikke i faciliteter eller hjem hvor der er konstateret Corona, eller hvor der er nogen i Corona isolation. Såfremt at der i hjemmet er konstateret lopper, lus eller andre parasitter eller smitsomme sygdomme er I forpligtet til at informere os, så vi kan udvise ekstra hensyn for ikke at viderefører smitte til andre. 
 1. I vil i ugen op til services, modtage en sms, som en reminder på at vi kommer og udfører services for jer. Det er her dit ansvar at respondere på sms’en, såfremt I ikke ønsker services, eller såfremt I ønsker tidspunktet eller dagen flyttet. Vi vil så vidt muligt gøre hvad vi kan for at efterkomme jeres ønsker i denne forbindelse. 
 1. Vi udfører forud for opstart af services, en besigtigelse af jeres hjem/faciliteter (uden beregning), hvor vi afstemmer forventninger, behov og pris for det arbejde der skal udføres. Her kan vi tilbyde rengøringer i forskellige pakkeløsninger i frekvenserne hver uge, hver anden uge, hver tredje uge eller hver fjerde uge. Vi tilbyder ikke månedlig rengøring af hensyn til vores systematiske planlægning, men anbefaler i den forbindelse, at I vælger at få besøg hver fjerde uge. Ønsker man rengøring oftere end én gang pr. uge, kan der laves speciel aftale herom. 
 1. Vi modtager ikke nøgler ifbm. rengøring af private boliger eller erhverv der udføres sjældnere end 2 gange om ugen. Det er jeres ansvar, at I har sørget for en sikkerhedsmæssig forsvarlig løsning herfor. Vi anbefaler at I som privat bolig har installeret eksempelvis en nøgleboks. Ved erhverv kan vi modtage nøgler mod et opstarts gebyr på 600 kr. der går til sikring af nøglens opbevaring. 
 1. Der skal være adgang til strøm og vand under rengøringerne.
 1. Det er IKKE nødvendigt/et krav at foretage en oprydning inden vi ankommer. Vi anser det som en del af vores services at hjælpe med at holde hjemmet ryddeligt. Såfremt at det er oprydning der trænger, forud for at vi kan rengøre, er vores medarbejderne instrueret i at de gerne må bruge tid på at “nette”/oprydde elementer der er til géne for rengøringen. Er der mange elementer at oprydde kan medarbejderen vælge prioritere tiden og at tage flader hvor det er tilgængeligt, hvilket som oftest efterfølgende vil fremgå af notatet for servicen. 
 1. dagen I står til at modtage service, skal I sørge for adgang til huset eller faciliteterne. Uanset om vi oplever ændringer i dagens tidsplan og har brug for at ankomme til jeres hjem tidligere eller senere end forventet. Alle rengøringerne udføres fra morgenen af og i rækkefølge, så når nogen aflyser undervejs, vil jeres tid blive rykket til udførsel tidligere på dagen. Såfremt nogen ønsker ekstra 15-45 minutters rengøring på dagen, vil det betyde vi ankommer senere end først planlagt. Alle rengøringer udføres I tidsrummet fra 8-16. Vi vil foretage planlægningen under hensyntagen til jeres angivne tidstabel, og vi vil altid anvise via kalenderen (I kan se med kundelogin), hvornår vi planlægger at ankomme til jer. Ændringer i løbet af dagen vil blive ajourført af vores medarbejdere, og tiderne kan følges og ses vha. jeres kundelogin.  
 1. Når vi ankommer til huset forventer vi at vi kan udføre service for jer. Såfremt vi ikke kan få adgang til huset eller såfremt I ønsker at aflyse når vi står klar til at udfører arbejdet, forbeholder vi os retten til at fakturere et gebyr på 50 kr. + kørsel, for at dække medarbejder udgiften vi har afholdt ved at have taget turen ud til huset. Vi vil altid forsøge at ringe jer op i tilfælde af tvivl herom for at løse problematikken, inden vi forlader lokationen. Vil I undgå gebyret skal I afmelde jeres rengøring inden vi står ved jeres dørtrin. Dette skal ske ved at I respondere på jeres reminder SMS når denne udsendes i ugen op til servicen. Jeres sidste mulighed for at aflyse servicen og undgå gebyret skal ske senest kl. 7 om morgen på dagen, ved at sende en sms på 26351212 eller til jeres tilknyttede afdelings kontaktperson.
 1. Vi har ikke angivet faste opgaver/faste flader som vi gør rent fra gang til gang. Og vi modtager ikke rengøringsplaner for jeres hjem/faciliteter. Vi fastsætter sammen med jer hvilke lokaler der står til at modtage services, og hvad der skal være fokus på at udfører. Vi arbejdet med hele rummet som en helhed, derfor anser vi det som uhensigtsmæssigt at forhåndsplanlægge hvad vi tror der vil blive beskidt. Fokuset for rengøringen vil blive noteret i jeres individuelle journal. Dertil har vi kompetente medarbejdere, som vil planlægge jeres rengøringsopgaver for jer, og udfører servicen under hensyntagen til den mest effektive arbejdsgang, med det formål at fjerne mest muligt skidt og snavs hver gang. I kan selv være med til at prioritere, hvilke fokusområder der skal være, ved at skrive de enkelte opgaver op, som I gerne vil have gjort på dagen, eller i den nærmeste fremtid. Dette foregår ved udfyldelsen af vores udleverede Smileyark. Her skriver I fra gang til gang, såfremt i ønsker at prioritere tiden for rengøringen. Er der ikke lagt et smileyark frem når vi ankommer, udfører vores medarbejdere den service/rengøring de finder mest værdifuld for hjemmet/faciliteterne, og ud fra hvad der tidligere er planlagt af fokusområder beskrevet i jeres individuelle journal. 
 1. Af hensyn til miljøet, arbejdsprocedurer og sikkerhed, så benytter vi vore egne værktøjer og redskaber i rengøringen. Ønsker i at benytte specialprodukter i jeres rengøring skal disse stilles synligt frem, og der skal forudgående være en aftale om hvilke produkter I ønsker vi skal bruge, samt udførlig label på produktet om dets anvendelse og indhold. Vi vil ikke benytte klorholdige produkter af hensyn til egen sikkerhed. 
 1. Vi vil gerne sikre at I ikke får uventede økonomiske overraskelser, derfor har vi altid fastsat en bestemt mængde tid til servicen. Brugen af lokaler og faciliteter, samt kundens egen renholdelse, vil variere og vores prioritet er grundighed i den rengøring vi foretager. Derfor vil vi prioritere i mængden af opgaver vi kan nå på tiden, for at skabe et det mest grundige resultat indenfor den fastsatte tidsramme. Derfor er det jeres ansvar at oplyse os, fra gang til gang, såfremt det er vigtigt at vi udfører nogle bestemte opgaver indenfor tiden, og hvis I ønsker at fastsætte nogle bestemte flader kan det gå ud over grundigheden, og resultat på lang sigt. Eftersom vi arbejder meget med rengøring i dybden af forskellige fokusområder for at jeres hjem/faciliteter bliver rent og ikke kun fremstår rent efter endt rengøring. 
 1. Alle privatkunder faktureres efter endt rengøring på dagen eller i dagene efter. Vi forbeholder os retten til at fakturere jer for jeres services, uanset hvor lang tid siden det er at medarbejderne har været i jeres bolig/faciliteter, så længe der er udført arbejde og brugt mandskabstimer på opgaven. Vi vil udarbejde et individuelt notat for hvad der har været udført i jeres hjem/faciliteter ifbm. jeres service. Dette notat vil privatkunder modtage ifbm. fakturering fra gang til gang. For Erhvervskunder vil dette notat ligge i vores interne journal, og ikke fremgå på faktureringen medmindre andet er aftalt. Erhvervskunder faktureres månedligt, bagudrettet.
 1. Vi fakturere for den tid der er brugt i hjemmet/faciliteterne og ikke for specifikke opgaver for alle vore services undtagen vinduespudsning, som faktureres efter stykpris. Såfremt medarbejderne har brugt kortere tid end planlagt, vil I ikke blive faktureret for dette fulde beløb for servicen, men derimod for den tid der er brugt på opgaven. Vi forbeholder os retten til at have en margen på +/- 5 min.
 1. Alle betalinger skal foretages elektronisk via. MobilePay eller ved bankoverførsel til vores konto. Betalingsoplysningerne vil fremgå sammen med jeres faktura. Det er et krav fra Skat, at I har indbetalt elektronisk for at I kan opnå servicefradrag. Alle faktura udsendes ligeledes elektronisk og det kræver at I har en mailadresse at modtage disse på. Det vil være samme mail der er koblet til jeres kundelogin. Såfremt I ikke har en mailadresse eller kan håndtere mails, har I mulighed for at udpege en kontaktperson der kan stå få ansvaret af jeres tilbud, faktura, indbetalinger m.v..
 1. Af hensyn til at holde udgifter for servicene på et fornuftigt niveau, er det jeres ansvar at få indbetalt for alle jeres faktura. Vi vil kvartalsvis eller halvårligt gennemgå jeres indbetalinger, og forbeholder os retten til at indhente betalingerne uanset hvor lang tid siden det er at servicen er udført, så længe vi har brugt mandskabstimer på at udfører service for jer. Såfremt der er uoverensstemmelser i jeres faktura, skal I straks meddele dette pr. mail, enten som svar til jeres faktura eller på mailen adm@solsikkenhjemmeservice.dk. Oplever i uoverensstemmelser ifbm. beløbet på jeres faktura, er det bestemt ikke vores mening. Og vi ønsker ikke at I skal betale for servicetimer I ikke har modtaget, derfor er det vigtigt at I reagere hurtigst muligt og skriver en mail til enten kontakt@solsikkenhjemmeservice.dk eller adm@solsikkenhjemmeservice.dk med beskrivelse af problematikken.
 1. Vi tillader af hensyn til jeres mange udførte services, at I indbetaler månedligt. Dog forventer vi at alle jeres faktura er betalt ved udgangen af måneden, senest den anden sidste bankdag i måneden. Såfremt at jeres faktura ikke er betalt indenfor 3 måneder vil vi, efter at have udsendt en påmindelse herom, tilføje et rykkergebyr på 100 kr. pr. faktura vi skal rykke for. Dette tager tid, og med vores stigende kundebase er det nødvendigt for os at få dækket udgifterne herfor. 
 1. Oplever i utilfredshed med jeres services forventer vi ligeledes at vi kan have en åben og imødekommende dialog herom. Og for os er det vigtigt at I bl.a. formulere det skriftligt pr. sms til den afdelingsansvarlige eller Karen på 2635 1212. Har I brug for at ringe til os er I også altid velkommen til dette. Herefter vil vi straks søge afklaring på hvad der ikke stemmer overens med forventninger og søge en løsning herpå alle parter kan være tilfredse med. Hvis i selv giver jer i kast med rengøringen af forskellige årsager kan vi ikke komme og hjælpe jer i mål med et godt resultat. Så vi ser helst at I melder ind og giver os/solsikkerne muligheden for at komme tilbage og forbedre på rengørings resultatet.
 1. Hvis I vil opsige jeres faste rengøringsaftaler, skal dette meddeles skriftligt pr. mail på kontakt@solsikkenhjemmeservice.dk, således at vi er sikre på at vi har modtaget informationen ad den rette vej. Og vi vil blive taknemmelige hvis I, i denne sammenhæng vil uddybe jeres oplevelse med os, så vi kan forbedre vores service. Der er ikke bindingsperiode eller lign. på aftalerne til private hjem. 

Dertil vil vi oplyse om at vi indsamler data i vores systemer, hvor man på forespørgsel kan blive slettet, ellers vil vi forbeholde os retten til at gemme jeres oplysninger og evt. sende mails ud efter vi har udført service.

Disse kundevilkår er senest opdateret d. 29/09-2021